Input your search keywords and press Enter.

Tag

Pasaran Modal Islam

Pasaran Modal Islam Capai RM1.88 Trilion

Pasaran modal Islam Malaysia yang mewakili 61% daripada keseluruhan pasaran modal tempatan mencecah RM1.88 trilion bagi tahun 2018. Nilai berkenaan dibangunkan oleh sebuah industry yang merangkumi firma-firma pengurusan dana tempatan dana asing, penasihat dan broker saham dengan keupayaan pasaran modal Islam yang komprehensif. Suruhanjaya Sekuriti mengiktiraf industri pengurusan dana Islam…