Input your search keywords and press Enter.

Program B10 Mandatori Ke Atas Stesen Minyak Pada Februari 2019

Program Biodiesel b10 mula dilaksanakan pada Disember tahun lepas untuk sektor pengangkutan dan ia dijalankan secara berperingkat.

Sasaran Program B10 adalah meningkatkan nisbah campuran bahan api bio sawit dalam diesel daripada tujuh peratus kepada 10 peratus.

Dalam usaha menstabilkan harga minyak sawit menerusi pengurangan paras stok domestik dan meningkatkan sumber tenaga mampan.

Leave a Reply