Input your search keywords and press Enter.

Kerjasama Antara KPM & KKM

M Update, 21/3/2019 – Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan mengadakan perbincangan dua hala bagi mewujudkan kerjasama strategik dalam pengurusan hospital pengajar universiti (HPU) awam.

Pelbagai perkara penting membabitkan bidang tugas kedua-dua kementerian itu turut dibincangkan hari ini. Perbincangan itu dapat mengukuhkan kesepakatan antara dua kementerian dalam pembangunan insan. Ada beberapa perkara penting lain yang turut dibincangkan dan akan diumumkan kelak – Dr Maszlee Malik

Diharapkan hubungan baik kedua-dua kementerian ini dapat diteruskan bagi memantapkan lagi penyampaian perkhidmatan kepada rakyat.

Sumber : Bernama

Leave a Reply