Input your search keywords and press Enter.

Transaksi Tanpa Tunai Banteras Rasuah.

Sistem transaksi tanpa tunai semakin mendapat perhatian dan penyertaan ramai dalam kalangan pemin industry dan pengguna akan dapat membanteras gejala rasuah dalam negara Malaysia. Teknologi tersebut diakui mempunyai pelbagai manfaat dan sistem transaksi tanpa tunai merupakan antara kaedah yang paling berkesan untuk mengurangkan aktiviti jenayah.

Aktiviti rasuah senang berlaku disebabkan penggunaan wang tunai, oleh itu dengan menggunakan teknologi transaksi tanpa tunai ia boleh mengurangkan kadar rasuah dan ia merupakan transaksi yang baik untuk semua negara terutamanya Malaysia.

Menurut data Bank Negara Malaysia (BNM), pergerakan penggunaan wang tunai di negara ini bernilai RM106 bilion pada 2018 atau kira-kira 7.4 peĀ­ratus daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK). Ia adalah lebih rendah berbanding 2017 dan 2016 iaitu masing-masing 7.7 peratus dan 7.9 peratus.

Leave a Reply