Input your search keywords and press Enter.

Hanya Guna Air Liur Sahaja Bukan Ujian Calitan Di Semua Sekolah

M Update, 8/12/2021 – Penggunaan kit ujian secara calitan hidung adalah tidak dibenarkan dan tidak selaras dengan arahan KPM melalui surat bertarikh 28 November 2021.

Pelaksanaan saringan ujian COVID-19 di semua sekolah bawah Kementerian Pendidikan (KPM) perlu menggunakan kit ujian air liur sahaja. Pelaksanaan ujian kendiri itu dilakukan sendiri oleh murid dengan pemantauan guru.