Input your search keywords and press Enter.

2019 Tahun Mencabar Untuk Ekonomi Malaysia

Indeks petunjuk utama tempatan FBM KLCI mencatat penyusutan 5.8 peratus setakat akhir November berbanding pasaran Asia lain yang merosot antara 9.1 peratus hingga 22.7 peratus.

Ini turut menyaksikan Malaysia muncul sebagai pasaran saham kedua terbaik di Rantau Asia Pasifik.

Leave a Reply