Input your search keywords and press Enter.

KPM Teliti Syor Jawatankuasa Dasar Pendidikan Negara

M Update, 18/12/2019 – Kementerian Pendidikan (KPM) sedang meneliti kebolehlaksanaan syor Jawatankuasa Dasar Pendidikan Negara (JKDPN) agar hasrat dan objektif utama dasar berkenaan untuk memberi manfaat kepada semua dapat dilaksanakan – Timbalan Menterinya, Teo Nie Ching.

KPM percaya sebarang perubahan dan penambahbaikan terhadap syor tersebut yang melibatkan dasar pendidikan perlu diteliti secara terperinci dan tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

Ini bagi memastikan hasrat dan objektif utama dasar tersebut terlaksana dan bermanfaat untuk semua.

JKDPN yang ditubuhkan tahun lepas dianggotai mereka yang pakar dalam bidang pendidikan bertujuan mengkaji serta menyemak semula Dasar Pendidikan sedia ada dalam melahirkan rakyat Malaysia yang bersedia menghadapi cabaran Revolusi Industri Keempat 4.0 (IR 4.0).

Sumber : Bernama

Leave a Reply