Input your search keywords and press Enter.

Kerjasama ASEAN & China Boleh Tingkat Keupayaan Kesihatan Awam

Malaysia menggesa ASEAN dan China untuk meningkatkan kerjasama dalam keupayaan kesihatan awam serta farmaseutikal melalui perkongsian teknologi, pengetahuan dan harta intelek.

Kerjasama dalam bidang itu akan membantu menaik taraf sistem kesihatan awam ASEAN, bagi memastikan negara anggota bersedia untuk menghadapi kecemasan kesihatan pada masa depan dengan lebih berkesan – Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob

Memandangkan nasionalisme dan persaingan geo-politik membentuk respons terhadap pandemik COVID-19, termasuk pengedaran vaksin, beliau berkata keselamatan kesihatan global baharu yang disokong komitmen bersama, tanggungjawab kolektif, ketelusan dan akauntabiliti perlu dibangunkan.

Pemulihan sosioekonomi daripada pandemik COVID-19 adalah keutamaan apabila negara menuju ke peringkat pasca pandemik.

ASEAN dan China harus mengukuhkan kerjasama ekonomi digital, transformasi dan infrastruktur serta kesalinghubungan untuk memastikan rantaian bekalan terus berkembang dan tanpa halangan.

Sumber : Bernama