Input your search keywords and press Enter.

Zaaba Pencetus Kebangkitan Melayu

Zaaba didapati amat radikal dengan kefahaman kebangsaan dan fahaman agama seperti tersiar dalam hadiah kebangsaan yang diterbitkan oleh Syed Sheikh Al-Hadi.

Ia memperkenalkan kemiskinan dalam masyarakat Melayu disebabkan adat lama seperti fahaman tahyul yang mereka warisi.

Beliau mahu membuka fikiran orang Melayu untuk mencari kemajuan, yakni mengubah nilai budaya ke arah lebih baik.

Tujuan Zaaba adalah untuk memperbaiki keadaan orang Melayu selepas mendedahkan kekurangan mereka.

Leave a Reply