Input your search keywords and press Enter.

Jawatan Perkhidmatan Awam Ikut keperluan Sahaja

Siaran Media : Rasionalisasi Saiz Perkhidmatan Awam. Jabatan Perkhidmatan Awam ingin memaklumkan bahawa inisiatif akwalan saiz Perkhidmatan Awam yang dibentang dalam Masyuarat Jawatankuasa Kabinet Transformasi Perkhidmatan Awam pada 23 Oktober 2018 yang dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri bukanlah perkara baharu.

Leave a Reply