Input your search keywords and press Enter.

Tag

Laporan Bank Negara

Laporan Bank Negara 2018

Berikut adalah inti pati Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia 2018 serta Laporan Kestabilan Kewangan dan Sistem Pembayaran 2018  Ekonomi Malaysia dijangka kekal pada landasan pertumbuhan kukuh, berkembang antara 4.2% dan 4.8% pada tahun 2019. Pertumbuhan ini dipacu oleh aktiviti dari sektor swasta, pendapatan stabi dan pertumbuhan pekerjaan dalam masa yang…