Input your search keywords and press Enter.

‘I Am And I Will’

M Update, 4/2/2019 – Hari Kanser Sedunia adalah sebuah inisiatifperingkat global bertujuan untuk menyatukan komuniti dunia untuk memerangi wabak kanser. Disambut pada 4 Februari setiap tahun, Hari Kanser Sedunia bertujuan untuk mencegah berjuta-juta kematian akibat kanser yang boleh dielakkan dengan meningkatkan kesedaran dan pengetahuan dalam kalangan individu, keluarga dan komuniti.

Leave a Reply