Input your search keywords and press Enter.

GAJI PERLU DIKAJI

Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Tunku Alizakri  menyatakan kajian terhadap gaji dan upah pekerja haru dilakukan dengan mengambil kira kos sara hidup semasa kerana penekanan terhadap peratusan caruman kepada kumpulan wang simpanan akan membawa implikasi jika ia dinaikkan. Sekiranya kenaikan dilakukan, ia akan memberi impak ke atas pekerja dari segi aji bersih, kos menjalankan perniagaan yang merupakan isu yang agak sensitif.

Selain itu, beliau juga menyatakan bahawa beliau tidakn akan mengesyorkan kadar sumbangan dinaikan secara mendadak sehingga satu kajian mendalam dilakukan sebelum keputusan dibuat.

Leave a Reply