Input your search keywords and press Enter.

Tag

New TM

TM Baharu

Syarikat Telekom Malaysia memilih untuk lebih optimis dengan bersandarkan kepada pelan strategik yang dikenali TM Baharu atau New TM. Pelan strategic itu selama 3 tahun iaitu dari (2019-2021) dimana ia akan menyaksikan TM memberi lebih tumpuan kepada kepuasan pengguna dan memperkukuh kesalinghubungan merentasi semua perkhidmatan yang ditawarkan oleh syarikat itu…