Input your search keywords and press Enter.

Tag

Pinjaman Mudah Kerajaan

Kerajaan sediakan pinjaman mudah kepada industri perladangan buluh tempatan.

Kerajaan Malaysia akan menyediakan pinjaman mudah untuk menggalakkan industri perladangan buluh tempatan dalam melakukan aktiviti menanam buluh bagi usaha menguranfkan kebergantungan eksport terhadap komoditi utama seperti sawit dan getah. Pinjaman mudah itu akan berjumlah RM10,000 bagi setiap hektar dengan bayaran balik apabila pinjaman itu matang dalam tempoh tujuh tahun. Khidmat…