Input your search keywords and press Enter.

Tag

Projek

Serba Dinamik Peroleh Projek Bernilai RM448.09

Sumber – Bernama Tiga kontrak operasi dan penyelenggaraan keseluruhannya bernilai RM448.09 juta diperolehi Serba Dinamik International Ltd. Selain itu, Serba Dinamik Sdn Bhd memperoleh 6 projek merangkumi satu kontrak kejuruteraan, pemerolehan pembinaan dan pelaksanaan (EPCC), dua kontrak O&M dan EPCC serta tiga kontrak O&M. Kontrak berkenaan tidak mempunyai nilai spesifik…