Input your search keywords and press Enter.

Tag

Qadiani

Mencemari Kesucian Syariat Islam

Antara bentuk pencemaran terhadap kesucian syariat Islam adalah mempertikai hukum-hakam Islam, mengubah, menambah serta meringankan syariat dan pengamalan dalam Islam atau mendakwa wujudnya syariat yang baharu. Contohnya, ajaran Qadiani yang menghapuskan syariat hukum jihad atau ajaranajaran lain yang mendakwa bahawa solat, puasa atau ibadahibadah lain cukup hanya dengan niat. Contoh…