Input your search keywords and press Enter.

Video

Zaaba Pencetus Kebangkitan Melayu

Zaaba didapati amat radikal dengan kefahaman kebangsaan dan fahaman agama seperti tersiar dalam hadiah kebangsaan yang diterbitkan oleh Syed Sheikh Al-Hadi. Ia memperkenalkan kemiskinan dalam masyarakat Melayu disebabkan adat lama seperti fahaman tahyul yang mereka warisi. Beliau mahu membuka fikiran orang Melayu untuk mencari kemajuan, yakni mengubah nilai budaya ke…

Ancaman Ateisme Makin Rancak Pengaruh Umat Islam

Golongan ini hanya berpegang kepada prinsip logik dalam membuktikan sesuatu perkara termasuk kewujudan Allah SWT. Mereka berpendirian bahawa semua kepercayaan beragama yang tidak dapat dibuktikan secara saintifik adalah tidak benar. Dengan segala bentuk persoalan logik ini, tanpa jati diri dan pegangan iman yang kukuh, maka sangat dibimbangi seseorang muslim akan…