Input your search keywords and press Enter.

Tag

ahli sunnah wal jamaah

Islam Asas Kesatuan Ummah

Realiti umat Islam zaman ini sedang menghadapi ujian dan fitnah perpecahan yang besar di seluruh dunia. Permusuhan sesama umat Islam merupakan musibah yang besar yang belum ada kesudahannya sejak jatuhnya Khilafah Islam Turki Uthmaniah pada 3 Mac 1924. Semenjak daripada tarikh itu, umat Islam semakin lemah dan jauh daripada Islam…

Perkara Yang Mencemari Kesucian As-Sunnah, Para Nabi dan Rasul.

Antara bentuk pencemaran terhadap kesucian As-Sunnah adalah mempertikai kedudukan hadis-hadis yang sepakat diterima oleh imam-imam hadis ASWJ iaitu Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam AnNasa’i dan lain-lain terutamanya hadis-hadis mutawatir dan sahih. Selain itu, pendirian menolak As-Sunnah atau Al-Hadis secara umum sebagai sumber…

Fahaman-Fahaman Sesat Klasik

Ajaran sesat adalah sebarang ajaran yang didukungi oleh orang Islam atau bukan Islam sedangkan ia bertentangan dengan Al-Qur’an, As-Sunnah, ijmak dan qias serta bercanggah dengan pegangan atau fatwa-fatwa ASWJ dari sudut akidah, syariat dan akhlak. Antara fahaman yang sesat dari sudut kepercayaan atau akidah adalah fahaman-fahaman klasik dalam pemikiran Islam…

Istilah Ahli Sunnah Wal Jamaah diambil dan dirumuskan oleh ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW.

ANTARANYA HADIS YANG DIRIWAYATKAN OLEH AT-TIRMIDZI DARIPADA ABDULLAH BIN AMR RA BAHAWA RASULULLAH SAW BERSABDA: Maksudnya: “Sesungguhnya telah berpecah Bani Israel kepada tujuh puluh dua kelompok. Manakala umatku akan berpecah kepada tujuh puluh tiga kelompok di mana kesemuanya akan ke neraka kecuali satu kelompok. Mereka bertanya: ‘Siapakah mereka itu wahai…

AKIDAH AHLI SUNNAH WAL JAMAAH PEMANGKIN MASYARAKAT ISLAM.

Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah telah menjadi pegangan yang dominan sebahagian besar umat Islam di dunia khususnya di rantau Asia Tenggara termasuk negara kita Malaysia. Di Malaysia, Islam diisytiharkan sebagai agama Pesekutuan dan akidah Ahli Sunnah dterima sebagai pegangan seluruh umat Islam. Justeru, Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal…