Input your search keywords and press Enter.

Tag

Jabatan Kemajuan Agama Islam

Tafsiran Menyeleweng Mencemari Kesucian Islam.

Firman Allah SWT: Maksudnya: “Dan sesiapa yang menentang (ajaran) Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran pertunjuk (yang dibawanya), dan ia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orangorang yang beriman, Kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan (kesesatan) yang dipilihnya, dan (pada hari akhirat kelak) Kami akan memasukkannya ke dalam neraka…