Input your search keywords and press Enter.

Tag

Ekonomi

Peluang Pasaran Halal Global

Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Senator Dr Mohd Radzi Md Jidn menyatakan majoriti penduduk Islam di seluruh dunia lebih 1.8 bilion dan Malaysia memiliki peluang luas untuk memanfaatkan pasaran ini memandangkan negara telah diiktiraf sebagai peneraju Petunjuk Ekonomi Islam Global oleh Pusat Pembangunan Ekonomi Islam Dubai dalam Laporan Ekonomi Islam Global…

Perang Perdagangan Jejas Aktiviti Pengilangan

Indeks sektor pembuatan Malaysia 2019 mencatat penurunan bulanan empat bulan berturut-turut dalam keadaan operasi, pengeluaran dan perniagaan baharu kedua-duanya susut. Jualan eksport juga turun dalam tempoh kaji selidik, terbaharu dengan permintaan lemah dari China, Jepun dan Korea Selatan, manakala tekanan permintaan yang reda, membolehkan syarikat mengurangkan kerja. Penyusutan aktiviti pengilangan…