Input your search keywords and press Enter.

Agama

Usah Viralkan Keretakan Rumahtangga

Dalam zaman media sosial yang serba moden ini, masyarakat kita berlumba-lumba berkongsi segala hal kehidupan mereka untuk tatapan umum. Ada baiknya, namun ada juga buruknya jika segala-galanya mahu dikongsi. Dalam hal melibatkan kisah peribadi, perkahwinan, perceraian dan sebagainya, tidak perlulah didedahkan kepada umum. Bila sebuah perkahwinan berakhir dengan perceraian, tentulah…

Mencemari Kesucian Syariat Islam

Antara bentuk pencemaran terhadap kesucian syariat Islam adalah mempertikai hukum-hakam Islam, mengubah, menambah serta meringankan syariat dan pengamalan dalam Islam atau mendakwa wujudnya syariat yang baharu. Contohnya, ajaran Qadiani yang menghapuskan syariat hukum jihad atau ajaranajaran lain yang mendakwa bahawa solat, puasa atau ibadahibadah lain cukup hanya dengan niat. Contoh…

Perkara Yang Mencemari Kesucian As-Sunnah, Para Nabi dan Rasul.

Antara bentuk pencemaran terhadap kesucian As-Sunnah adalah mempertikai kedudukan hadis-hadis yang sepakat diterima oleh imam-imam hadis ASWJ iaitu Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam AnNasa’i dan lain-lain terutamanya hadis-hadis mutawatir dan sahih. Selain itu, pendirian menolak As-Sunnah atau Al-Hadis secara umum sebagai sumber…

Mencemari Kesucian Al-Quran

Antara bentuk pencemaran terhadap kesucian Al-Qur’an adalah mempertikai kebenaran Al-Qur’an, mengubah kedudukan dan struktur ayat-ayat Al-Qur’an, membuat pentafsiran menyeleweng tanpa merujuk tafsiran ulama-ulama muktabar ASWJ di samping mendakwa wujudnya kitab suci lain selain Al-Qur’an atau mendakwa bahawa Al-Qur’an yang sedia ada tidak lengkap atau mempunyai kekurangan. Contohnya, ajaran Syiah yang…

Ajaran Sesat Mencemari Kesucian Islam

Antara bentuk pencemaran terhadap kesucian Islam adalah dakwaan bahawa semua agama adalah sama atau mendakwa penyatuan semua agama termasuk Islam ke dalam satu agama baharu. Contohnya, ajaran PLURALISME yang mendakwa tiada satu pun agama tunggal dan eksklusif yang boleh disifatkan sebagai agama yang benar atau setidak-tidaknya terdapat kebenaran dan nilai…

DOKTRIN AJARAN SESAT

Doktrin bermaksud prinsip atau kepercayaan yang dianggap benar dan satu-satunya yang dapat diterima sebagai kepercayaan seterusnya pengamalan. Doktrin ajaran sesat bermaksud beberapa prinsip atau kepercayaan yang menjadi asas kepercayaan seterusnya pengamalan kepada kumpulan-kumpulan ajaran sesat. Antara doktrin ajaran sesat secara umumnya adalah: Mengingkari Rukun Iman dan Rukun Islam. Meyakini atau…

Fahaman Ajaran Sesat Moden

Ajaran sesat merupakan  sebarang ajaran yang didukungi oleh orang Islam atau bukan Islam sedangkan ia bertentangan dengan Al-Qur’an, As-Sunnah, ijmak dan qias serta bercanggah dengan pegangan atau fatwa-fatwa ASWJ dari sudut akidah, syariat dan akhlak. Antara fahaman moden yang sesat dari sudut kepercayaan atau akidah yang menyalahi pegangan Ahli Sunnah…

Fahaman-Fahaman Sesat Klasik

Ajaran sesat adalah sebarang ajaran yang didukungi oleh orang Islam atau bukan Islam sedangkan ia bertentangan dengan Al-Qur’an, As-Sunnah, ijmak dan qias serta bercanggah dengan pegangan atau fatwa-fatwa ASWJ dari sudut akidah, syariat dan akhlak. Antara fahaman yang sesat dari sudut kepercayaan atau akidah adalah fahaman-fahaman klasik dalam pemikiran Islam…

Kategori Ajaran Sesat

Ajaran Sesat ialah ajaran yang didukungi oleh orang Islam atau bukan Islam yang bertentangan dengan Al-Qur’an, As-Sunnah, ijmak dan qias serta bercanggah dengan pegangan atau fatwa-fatwa ASWJ dari sudut akidah, syariat dan akhlak (JAIS: 2012). Justeru, ajaran sesat ruang lingkupnya amat luas sama ada sesat dari sudut kepercayaan atau akidah,…

Sejarah Ajaran SESAT

Berdasarkan pada beberapa definisi yang dikemukakan dan bersesuaian dengan situasi di Malaysia dengan ketentuan tertentu dari sudut kepercayaan, pengamalan dan pengabdian di negara ini, maka ajaran sesat didefinisikan sebagai sebarang ajaran yang didukung oleh orang Islam atau bukan Islam dengan dakwaan bahawa ajaran tersebut adalah berlandaskan ajaran Islam. Sedangkan pada…